خوشا بخشش خوشا ایثار...

ضیافتهای عاشق را خوشا بخشش خوشا ایثار

خوشا پیدا شدن در عشق برای گم شدن دریا

چه دریایی میان ماست خوشا دیدار ما در خواب

چه امیدی به این ساحل خوشا فریاد زیر آب

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن

خوشا مردن خوشا از عاشقی مردن

اگر خوابم اگر بیدار اگر مستم اگر هشیار

مرا یارای بودن نیست تو یاری کن مرا ...

ای یار

تو ای خاتون خواب من، من تن خسته را دریاب

مرا همخانه کن تا صبح نوازش کن مرا تا خواب

همیشه خواب تو دیدن دلیل بودن من بود

چراغ راه بیداری اگر بود از تو روشن بود

ضیافتهای عاشق را خوشا بخشش خوشا ایثار

خوشا پیدا شدن در عشق برای گم شدن دریا

نه از دور و نه از نزدیک تو از خواب آمدی ای عشق

خوشا خودسوزی عاشق مرا آتش زدی ای عشق

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن

خوشا مردن خوشا از عاشقی مردن

......................................

...

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
میثم

حضرت زهرا(س): پیامبر (ص) به من فرمود زمانی است که در آن هر دعایی بکنی مستجاب خواهد شد. پرسیدم آن چه وقت است؟ فرمودند: غروب جمعه ... آنگاه که نصف خورشید در افق پنهان شده است.... التماس دعا سلام دوست عزیز سال نو مبارک امیدوارم سال جدید پر از اتفاق های زیبا و بارش بی امان نعمت ها والطاف خدا برای شما باشد ... آمین... حامیت"میثم" [گل][لبخند]